Omavalitsuste ühinemine

Teisipäeval, 21. juunil Tõrvas toimunud Helme valla, Hummuli valla, Põdrala valla ja Tõrva linna volikogude ühisistungil allkirjastati omavalitsuste ühinemisleping ja otsustati, et uue omavalitsuse nimeks saab Tõrva vald.
 
Lisaks ühinemislepingu allkirjastamisele ja nime üle otsustamisele määrati  kindlaks, et uue omavalitsuse volikogu liikmete arvuks saab olema 21, kinnitati Vabariigi Valitsusele taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks ning otsustati, et edaspidi on uue valla territooriumil üks valimisringkond.
 
Ühinemise tulemusel tekib 2017. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimiste järgselt 600 km2 suurune omavalitsus, kus elab ligikaudu 6500 elanikku. Uue omavalitsuse keskuseks saab Tõrva linn.
 
Ühinemisleping ja lisad:

Helme valla, Hummuli valla, Põdrala valla ja Tõrva linna ühinemise rahvaküsitluse tulemused

13.06.16

 

Omavalitsuste ühinemise rahvaküsitluses osales Hummuli vallas 104 inimest st 14,55% kõigist hääleõiguslikest inimestest.

Vaata tulemusi siit!

Ühinemist toetas 89 inimest (89% hääletanutest), vastu oli 11 inimest (11 % hääletanutest). 

Nimeküsitluses osales 104 inimest, st 14,55% kõigist hääleõiguslikest inimestest.

Nimevarianti „Helme vald" eelistas 71 inimest (68,27% hääletanutest) ja nimevarianti „Tõrva vald" eelistas 33 inimest (31,73% hääletanutest).

Rahvaküsitlus viidi kõigis omavalitsustes läbi ühtsetel alustel. Elektrooniline  küsitlus toimus 09. juuni kell 09.00 kuni 11. juuni kell 20.00. Hääletada sai ka küsitluspunktides Hummuli Rahvamajas ja Jeti Päevakeskuses.

Küsitluses osalesid rahvastikuregistris registreeritud vähemalt 16 aastat vanad Hummuli valla elanikud. 

Lõplikud küsitlustulemused fikseerib volikogu oma otsusega juunikuu jooksul.

Hummuli Vallavalitsus

Toimetaja: JUTA KARPOV

9.-11. JUUNI TOIMUB OMAVALITSUSTE ÜHINEMISE RAHVAKÜSITLUS

8.06.16


Hääletada saad siit!


9.-11. juuni  toimub ühinemise rahvaküsitlus Helme, Hummuli, Põdrala vallas ja Tõrva linnas.

Küsitlusest saavad osa võtta kõik rahvastikuregistri järgselt Tõrva linnas, Helme, Hummuli ja Põdrala vallas elavad ja küsitluses osalemise päeval vähemalt 16-aastased elanikud.  
 
Küsitlus koosneb kahest hääletusest
 
Esimene hääletus selgitab välja, kas hääletaja toetab Helme, Hummuli, Põdrala ja Tõrva ühinemist ühiseks omavalitsusüksuseks või mitte (vastusevariandid toetan/ei toeta).
 
Teine hääletus selgitab välja vastaja eelistuse tulevase omavalituse nime osas (vastusevariandid toetan nimevalikut  Helme vald/ toetan nimevalikut Tõrva vald).
 
Küsitluses osalemiseks on kolm võimalust
 
Veebikeskkonnas  www.volis.ee  
Hääletada saab perioodil 9. juuni kella 9.00 kuni 11. juuni kell 20.00.
Hääletamiseks on vajalik ID-kaart (PIN koodid) või Mobiil-ID.
 
Küsitluspunktis 

Asukohaga Hummuli Rahvamaja järgnevatel lahtiolekuaegadel:

  •   9. juuni 09.00-17.00;
  • 10. juuni 08.00-15.00;
  • 11. juuni 10.00-14.00;

ning küsitluspunktis asukohaga Jeti Päevakeskus 10. juunil kella 09.00-11.00.

Hummuli valla inimesed saavad hääletada ka Helme valla ja Põdrala valla ning Tõrva linna küsitluspunktides.
Küsitluspunktis hääletamiseks tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument  (ID-kaart, pass, juhiluba, pensionitunnistus).  
Hääletamine on elektrooniline, aga hääletajat abistab küsitluskomisjoni liige ja ID-kaardi PIN koodid ei ole hääletamiseks vajalikud.
 
Kodus
Kui isik terviseseisundi tõttu või muul mõjuval põhjusel ei saa küsitluspunkti  hääletama tulla saab ta esitada avalduse kodus hääletamiseks.
 
Avaldus tuleb esitada hiljemalt 9. juunil kella 17.00 kirjalikult  vallavalitsusse,  e-posti teel aadressile vald@hummulivv.ee või suuliselt, helistades telefonidel 767 9760 või 507 9633.
Avalduses palume märkida ka oma telefoni numbri.
 
Ka kodus hääletamine on elektrooniline, ID-kaardi PIN koodid ei ole hääletamiseks vajalikud. Hääletajat abistab küsitluskomisjoni liige.
 

LOODAME  AKTIIVSET OSAVÕTTU!


Kui hääletusest võtab osa rohkem kui 50% hääleõiguslikest isikutest on küsitluse tulemus valla nime osas volikogule siduv.

 

 

Toimetaja: JUTA KARPOV

Helme, Hummuli, Põdrala ja Tõrva ühinemislepingu projekti avalik väljapanek

21.04.16

 

Ettepanek ühinemislepingu projektile

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

Saame kokku!

26.04.16

23.04.2016 Tõrvas toimunud Visioonikonverentsi slaidid:

1.       Maido Ruusmann´i ettekanne: https://www.online.ee/sharefile.php?shareid=b96952c7-2f37-4d31-aa36-e7be9b436fae

2.       Ando Kiviberg´i ettekanne: https://www.online.ee/sharefile.php?shareid=5458c15e-cef1-4517-a2e5-4debad5fe6e0

3.       Väino Tõemets´a ettekanne: https://www.online.ee/sharefile.php?shareid=524b9380-ecc7-4fe5-bd29-8a568a8e6ed6

4.       Mikk Lõhmus´e ettekanne: https://www.online.ee/sharefile.php?shareid=ccf3c3aa-3268-4e91-bd3e-29511be2b525

5.       Arto Aas´a videotervitus: https://www.online.ee/sharefile.php?shareid=f6bc112e-2bef-4bd0-9778-96bb608bd8c3

 

TÕRVA, HELME, HUMMULI, PÕDRALA ÜHINEME!

Alates 23. aprillist kuni 3. maini olete oodatud osalema ühinemisteemalistel arutelukohtumistel.

 23. aprill

 kell 12.00 

 Visioonikonverents Tõrva kinomajas

25. aprill

 kell 18.00

 Hummuli vallamajas

26. aprill

 kell 18.00 

 Koorküla rahvamajas

27. aprill

 kell 18.00

 Riidaja kultuurimajas

28. aprill 

 kell 18.00

 Ala rahvamajas

02. mai

 kell 18.00 

 Pikasilla koolimajas

03. mai

 kell 18.00 

 Linna küla raamatukogus

 

Kohal kõigi ühinevate omavalitsuste juhid. Võimalik küsida küsimusi ja teha ettepanekuid!

Toimetaja: JUTA KARPOV

Ühinemisläbirääkimised Helme ja Põdrala valla ning Tõrva linnaga