AS Valga Vesi poolt alates 01. jaanuar 2015 kehtestatud vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad (ühe m3 kohta eurodes):

  • Tasu võetud vee eest                                                                1,00 €/m3
  • Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest                    1,63 €/m3

Hindadele lisandub käibemaks vastavalt kehtivale käibemaksumäärale, seega kujuneb veeteenuse 1 m3 maksumuseks 3,16 eurot.

AS Valga Vesi teeninduspiirkonda kuuluvad Hummuli valla, Taheva valla ning Valga linna ühisveevärkide ja -kanalisatsioonidega ühendatud tarbijad.

_______________________________________________________________________

Hummuli valla transpordivahendite teenuste hinnad:

  • Ratastraktor T-25 reg. märk 9645ES: 8,35 euro/tund.
  • Buss Opel Vivaro reg.märk 143THA: Hummuli valla elanikele 0,35 euro/km, teistel juhtudel 0,55 euro/km.
  • Hummuli Hoolekandekeskuse auto: toimetulekuraskustega isikutele 0,20 euro/km.

Muude teenuste hinnad:

Paljundustööd
1) A4 mustvalge 0,05 euro/lehekülg;
2) A3 mustvalge 0,15 euro/lehekülg.

Väljatrükkimine
1) A4 mustvalge 0,15 euro/lehekülg;
2) A4 värviliselt 1,50 euro/lehekülg.

Erakuulutuse avaldamine valla ajalehes:
1) 6,40 euro - 1/32 A4 lehekülje pinnast;
2) 12,80 euro – 1/16 A4 lehekülje pinnast;
3) 25,55 euro – 1/8 A4 lehekülje pinnast.

Hummuli Rahvamaja saali rent - kokkuleppehind, kuid mitte vähem kui 2 eurot/tund;

Hummuli Põhikooli saali rent - kokkuleppehind, kuid mitte vähem kui 2 eurot/tund;

Pesupesemisteenus:
1) Hummuli Hoolekandekeskuses 0,40 euro/kg;
2) Jeti Päevakeskuses 0,35 euro/kg.