Puide küla Männituka kinnistu elamu ja abihoone, 14.07.2017

Alamõisa küla Kaasiku kinnistu üksikelamu, 06.07.2017

Hummuli alevikus ja Soe külas mitut kinnistut läbiva elektripaigaldise püstitamine, 12.04.2017

Hummuli alevikus Ilumäe kinnistu hoone laiendamine ja rekonstrueerimine, 14.02.2017

Piiri küla Kalmuse kinnistu üksikelamu laiendamine ja rekonstrueerimine, 14.02.2017

Soe küla Undi kinnistu üksikelamu laiendamine ja rekonstrueerimine, 25.08.2016

15.02.17

 

Vaata projekteerimistingimusi siit!

Toimetaja: JUTA KARPOV

Alamõisa külas uue alajaama püstitamine, 30.06.2016

 

Vaata projekteerimistingimusi siit!

Toimetaja: JUTA KARPOV

Aitsra küla Väike-Nihujärve kinnistu elektritootmisrajatis, 10.05.2016

11.05.16

Vaata projekteerimistingimusi siit!
Toimetaja: JUTA KARPOV

Alamõisa küla, Uubi kinnistu üksikelamu laiendamine ja rekonstrueerimine, 10.05.2016

11.05.16


Vaata projekteerimistingimusi siit!

Toimetaja: JUTA KARPOV

Jeti küla Raudsepa kinnistu abihoone püstitamine, 09.12.2015

28.12.15


Vaata projekteerimistingimusi siit!

Toimetaja: JUTA KARPOV

Kulli küla Järve kinnistu üksikelamu laiendamine ja rekonstrueerimine, 09.12.2015

28.12.15

Vaata projekteerimistingimusi siit!
Toimetaja: JUTA KARPOV

Aitsra küla maakaabelliini rekonstrueerimine, 09.12.2015

28.12.15

 

Vaata projekteerimistingimusi siit!

Toimetaja: JUTA KARPOV

Hummuli aleviku Kalatiigi kinnistu ehitise rajamine, 22.09.2015

22.09.15


Vaata projekteerimistingimusi siit!

Toimetaja: JUTA KARPOV

Puide küla Roksi-Ado kinnistu teraviljakuivati, 10.06.2015

15.06.15

 

Vaata projekteerimistingimusi siit!

Toimetaja: JUTA KARPOV

Jeti küla Koorküla Veski kinnistu (Veskejärve pais) kalapääsu rajamine

6.05.15

 

Vaata projekteerimistingimusi siit!

Toimetaja: JUTA KARPOV

Soe küla Pruksi kinnistu elamu laiendamine ja rekonstrueerimine, 30.04.2015

6.05.15

 

Vaata projekteerimistingimusi siit!

Toimetaja: JUTA KARPOV

Kulli küla Väike-Soolikse kinnistu eluhoone rekonstrueerimine, 13.04.2015

14.04.15

 

Vaata projekteerimistingimusi siit!

Toimetaja: JUTA KARPOV

Kulli küla Loosu kinnistu hooned, 13.04.2015

14.04.15

 

Vaata projekteerimistingimusi siit!

Toimetaja: JUTA KARPOV

Hummuli valla fiiberoptilise sidevõrgu lisalõigud, 08.04.2015

14.04.15

 

Vaata projekteerimistingimusi siit!

Toimetaja: JUTA KARPOV

Alamõisa küla, Mäe-Muni kinnistu tunnelkasvuhoone, 26.03.2015

27.03.15

Vaata projekteerimistingimusi siit!
Toimetaja: JUTA KARPOV

Hummuli valla fiiberoptiline sidevõrk, 26.03.2015

27.03.15

Vaata projekteerimistingimusi siit!
Toimetaja: JUTA KARPOV

Alamõisa küla, büroohoone ehitamine, 26.03.2015

27.03.15

 

Vaata projekteerimistingimusi siit!

 

Toimetaja: JUTA KARPOV

Puide küla Lauda kinnistu "külmhoone", 25.02.2015

27.02.15

 

Vaata projekteerimistingimusi siit!

Toimetaja: JUTA KARPOV

Kulli küla kinnistu Valluste Kaarel elektripaigaldis, 25.02.2015

27.02.15

 

Vaata  projekteerimistingimusi siit!

Toimetaja: JUTA KARPOV

Projekteerimistingimused Suurfarmi kinnistule, 22.01.2015

27.02.15

 

Väljastati projekteerimistingimused Suurfarmi kinnistu järgmistele ehitistele:

 

Toimetaja: JUTA KARPOV

Käärja mastalajaama ehitus Käärike kinnistul, 09.12.2014

10.12.14


Vaata projekteerimistingimusi siit!

 

Toimetaja: JUTA KARPOV

Koolitare kinnistu abihoone rekonstrueerimine ja katlamaja paigaldamine hoonesse, 09.12.2014

Kulli küla Ruusa kinnistu jahionni ehitusprojekti koostamine, 23.09.2014

24.09.14

 

Vaata projekteerimistingimusi siit!

Toimetaja: JUTA KARPOV

Soe küla Lepa 1 kinnistu eramu laiendamine ja rekonstrueerimine, 22.07.2014

 

Vaata projekteerimistingimusi siit!

Toimetaja: JUTA KARPOV

AS Empower, fiiberoptilise sidevõrgu projekteerimine, 22.07.2014

 

Vaata projekteerimistingimusi siit!

Toimetaja: JUTA KARPOV

Hummuli aleviku Nooruse kinnistu elektripaigaldis, 08.07.2014

09.07.2014

 

Vaata projekteerimistingimusi siit!

Toimetaja: JUTA KARPOV

Alamõisa külas Alamõisa kinnistule kahe hoone püstitamine, 22.04.2014

24.04.2014

 

Vaata projekteerimistingimusi siit!

Toimetaja: JUTA KARPOV

Vallavalitsuse hoone keskküttesüsteem, 04.02.2014

05.02.2014

 

Vaata projekteerimistingimusi siit!

Toimetaja: JUTA KARPOV

Piiri küla alajaama pingeparandus, 04.02.2014

05.02.2014

 

Vaata projekteerimistingimusi siit!

Toimetaja: JUTA KARPOV

Koolitare kinnistule kavandatav veetorustik, 21.01.2014

 

Vaata projekteerimistingimusi siit!

Toimetaja: JUTA KARPOV

Niidu kinnistule kavandatav kuivendustorustik, 21.01.2014

22.01.2014

 

Vaata projekteerimistingimusi siit!

Toimetaja: JUTA KARPOV

Puide talu, 07.01.2014

 

Vaata projekteerimistingimusi siit!

Toimetaja: JUTA KARPOV