Papli

11.09.14

Hummuli Vallavolikogu 25.11.2009 otsus nr 7 "Papli kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu kehtestamine"

 

Hummuli Vallavalitsus võttis vastu  (11.08.2009 korraldus nr 133) ja suunas avalikule väljapanekule Papli kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu projekti, mille eesmärgiks on Hummuli vallas Hummuli alevikus asuvale 1,2 ha maa-alale tootmis-ja laohoone, autode hoolduspunkti koos bürooruumidega ning puiduhakkega köetava katlamaja rajamiseks ehitustingimuste kehtestamine.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 24.08.2009-23.09.2009 Hummuli Vallavalitsuse kantseleis asukohaga Hummuli alevik, Hummuli vald tööpäevadel vallavalitsuse lahtiolekuajal.

Avaliku väljapaneku ajal oli õigus planeeringu kohta esitada kirjalikult ettepanekuid ja vastuväiteid.

Detailplaneeringu avalik arutelu toimus 24. septembril 2009 kell 17.30 Hummuli Vallavalitsuses.

 

Detailplaneeringu dokumendid, kaart ja vaated:

Papli detailplaneering algatati vallavalitsuse 27.aprilli 2009 korraldusega nr 60.

Hummuli Vallavalitsuse 11.08.2009 korraldusega nr 132 otsustati Papli kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu menetlemise käigus jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

 

Planeeringu seletuskiri

Planeeringu kooskõlastused

Planeeringu asukoha skeem

Planeeringu põhikaart

Vaade A

Vaade B

Vaade C

Vaade D

Vaade 3D_1

Vaade 3D_2

Vaade 3D_3

Vaade 3D_4

Foto planeeritavast katlamajast

Toimetaja: JUTA KARPOV