Lumetõrjetööde korraldamine Hummuli valla teedel ja tänavatel talveperioodidel 2015/2016/2017

9.11.15

Hummuli vallas teostatakse lumetõrjet kohalikel teedel ja tänavatel ning erateedel ja sissesõitudel kuni kinnistu piirini. Lumetõrjetööde teostajate leidmiseks viis Hummuli Vallavalitsus läbi Riigihangete seadusest tulenevalt lihtmenetlusega hanke. Valla territoorium jagati neljaks iseseisvaks piirkonnaks. Lisatud on valla piirkondi tutvustab Üldplaan (klõpsa Üldplaanil, et näha kaarti), kus kõigil huvilistel on võimalik tuvastada kohaliku- või eratee asukoha piirkond. Töö teostamisega seotud probleemide tekkimisel on valla elanikel õigus pöörduda telefoni teel otse oma piirkonna lumetõrjetööde korraldaja poole. Salastatud numbriga telefonikõnedele ei ole lumetõrjetööde korraldaja esindaja ning teostajad kohustatud vastama. Lumetõrjega seotud ettepanekud ja küsimused, samuti piirkonna lumetõrjetööde korraldajaga või teostajaga tekkinud lahkarvamused lahendatakse vallavalitsuses tööajal.

Lumetõrjeteenuse osutajate kontaktid piirkondade lõikes:

I piirkond, korraldaja TaVaTo OÜ, esindaja Taavi Alekõrs tel 507 2758, töö teostaja Gert Nielson tel 5800 1122.

II piirkond, korraldaja Hummuli Agro OÜ, esindaja Airi Johanson tel 520 8073, töö teostaja Erko Kõvask tel 5373 8871.

III piirkond, korraldaja Hummuli Agro OÜ, esindaja Airi Johanson tel 520 8073, töö teostaja Volli Nugis tel 5343 1835.

IV piirkond, korraldaja Mändre Post OÜ, esindaja Kaido Purason tel 5344 5813, töö teostaja Mati Lillipuu tel 529 0362.

Alevikus mõjutab töö kvaliteeti ja võib seda halvendada olemasoleva kulunud ja mureneva asfaltkatte ebatasasus. Sõiduvahendite ebakorrapärane hoolimatu paigutamine parkimiseks või peatumiseks korterelamute esistel kitsastel liikluspindadel halvendavad või muudavad võimatuks lumetõrje teostamise. Lumetõrjuja ei ole kohustatud ega võta riski sõidukite vahel ohtlikke manöövreid teha. Elanikud peaksid oma sõiduvahendi parkimisel arvestama lumetõrjetööks vajaliku alaga. Vastasel juhul loobutakse selle korterelamu esise pinna lumetõrjest. Tööd saab teostada kvaliteedis, mida tagab kasutatav lumetõrjetehnika. Lumelabidat eeldav töö sahkamisel tekkinud sissepääsude esiste väikeste vaalude eemaldamiseks, samuti oma sõiduki ümbrus, jääb majaelanikele endile toimetada.

Vallavalitsusel on kohustus korraldada lumetõrjet valla kohalikel teedel ja tänavatel (sealhulgas lepingu alusel avalikuks kasutamiseks antud erateedel). Erateedel ja sissesõitudel ei ole vallavalitsusel otsest kohustust lumetõrjet teha. Sellest tulenevalt jätab vallavalitsus lumetõrje tegemata erateel või kinnistu sissesõidul juhul, kui vallavalitsuse kasutuses oleva informatsiooni kohaselt kinnistut ei kasutata, kinnistule on väljastatud korraldatud jäätmeveost vabastus või teistel põhjendatud juhtudel, milleks võib olla kinnistu omaniku ettepanek, lumetõrjet takistav teeäärne võsa, takistus erateel, ressursi oluline vähenemine lumetõrjetöödeks koos vajaduse tekkimisega selle ümberjagamiseks kohalikele teedele, vmt.

Toimetaja: JUTA KARPOV

Lumetõrjetööde korraldamine Hummuli valla teedel ja tänavatel talveperioodidel 2014/2015

31.12.14


Hummuli vallas teostatakse lumetõrjetöid kohalikel teedel ja tänavatel ning erateedel ja sissesõitudel kuni kinnistu piirini. Lumetõrjetööde teostajate leidmiseks viis Hummuli Vallavalitsus läbi Riigihangete seadusest tulenevalt lihthanke. Lumesaju järgse lumetõrjetööde ajalise kestvuse vähendamiseks on valla territoorium jagatud neljaks iseseisvaks piirkonnaks. Lisatud on viis pdf-formaadis plaani: valla piirkondi tutvustab Üldplaan (klõpsa Üldplaanil, et näha kaarti), kus kõigil huvilistel on võimalik tuvastada kohaliku- või eratee asukoha piirkond ja iga piirkonna kohta eraldi plaan. Piirkonda I on koondatud aleviku asfaltkattega liikluspinnad. Töö teostamisega seotud probleemide tekkimisel on valla elanikel õigus pöörduda telefoni teel otse oma piirkonna lumetõrjetööde korraldaja poole. Salastatud numbriga telefonikõnedele ei ole lumetõrjetööde korraldaja esindaja ning teostajad kohustatud vastama. Lumetõrjega seotud ettepanekud ja küsimused, samuti piirkonna lumetõrjetööde korraldajaga või teostajaga tekkinud lahkarvamused lahendatakse vallavalitsuses tööajal.

Lumetõrjeteenuse osutajate kontaktid piirkondade lõikes:

I piirkond (klõpsa piirkonnal, et näha kaarti), korraldaja TaVaTo OÜ, esindaja Taavi Alekõrs mob 507 2758, töö teostaja Gert Nielson mob 5800 1122.

II piirkond (klõpsa piirkonnal, et näha kaarti), korraldaja Hummuli Agro OÜ, esindaja Airi Johanson mob 520 8073, töö teostaja Erko Kõvask mob 5373 8871.

III piirkond (klõpsa piirkonnal, et näha kaarti), korraldaja Hummuli Agro OÜ, esindaja Airi Johanson mob 520 8073, töö teostaja Volli Nugis mob 5343 1835.

IV piirkond (klõpsa piirkonnal, et näha kaarti), korraldaja Mändre Post OÜ, esindaja Kaido Purason mob 5344 5813, töö teostaja Kaido Purason mob 5344 5813.

Alevikus mõjutab töö kvaliteeti ja võib seda halvendada olemasoleva kulunud ja mureneva asfaltkatte ebatasasus. Sõiduvahendite ebakorrapärane hoolimatu paigutumine parkimiseks või peatumiseks korterelamute esistel kitsastel liikluspindadel halvendavad või muudavad võimatuks lumetõrje teostamise. Lumetõrjuja ei ole kohustatud ega võta riski sõidukite vahel ohtlikke manöövreid teha. Elanikud peaksid oma sõiduvahendi parkimisel arvestama lumetõrjetööks vajaliku alaga. Vastasel juhul loobutakse selle korterelamu esise pinna lumetõrjest. Tööd saab teostada kvaliteedis, mida tagab kasutatav lumetõrjetehnika, lumelabidat eeldav töö sahkamisel tekkinud sissepääsude esiste väikeste vaalude eemaldamiseks, samuti oma sõiduki ümbrus, jääb siiski majaelanikele toimetada.

Vallavalitsusel on kohustus korraldada lumetõrjet valla kohalikel teedel ja tänavatel (sealhulgas lepingu alusel avalikuks kasutamiseks antud erateedel). Erateedel ja sissesõitudel ei ole vallavalitsusel otsest kohustust lumetõrjet teha. Sellest tulenevalt jätab vallavalitsus lumetõrje tegemata erateel või kinnistu sissesõidul juhul, kui vallavalitsuse kasutuses oleva informatsiooni kohaselt kinnistut ei kasutata, kinnistule on väljastatud korraldatud jäätmeveost vabastus või teistel põhjendatud juhtudel, milleks võib olla kinnistu omaniku ettepanek, lumetõrjet takistav teeäärne võsa, takistus erateel, ressursi oluline vähenemine lumetõrjetöödeks koos vajaduse tekkimisega selle ümberjagamiseks kohalikele teedele, vmt.

Toimetaja: JUTA KARPOV