Uute tänavate moodustamine Hummuli alevikus

24.11.15

Teavitame teid uute tänavate moodustamise kavatsusest ja avaldame tutvumiseks liikluspindade moodustamise eelnõu materjalid, mille tulemusena muutuvad tänavate äärde jäävate katastriüksuste lähiaadressid ja sellest tulenevalt ka postiaadressid.
Korralduse väljaandmine on tingitud aadressiandmete korrastamisest. Nõuetele vastava aadressi peamine ülesanne on viia kohale kiirabi, päästjad ja perearst, postiljon ja pakikuller. 

Korralduse eelnõu ja selle lisade kohaselt kehtestatakse kohanimed järgmistele tänavatele (liikluspinnad): Pargi, Tiigi, Veski, Mäe, Valga tee  ja Soe tee. 

Hummuli vald teavitab pärast korralduse välja andmist kohanimede määramisest ja aadressiandmete korrastamisest riiklikke registreid. Uued aadressid edastatakse Kinnistusregistrile, Rahvastikuregistrile, Äriregistrile, Maaregistrile, Eesti Energiale, Eesti Postile, Eesti Politseile ja Regiole. ADS-i haldussüsteemi toimides ei peaks aadresside muudatuste kandmine erinevatesse riiklikesse registritesse põhjustama isikutele mingeid ebameeldivusi. Oma lepingupartnereid (EMT, Tele2, Elion, pangad jne) palume ise teavitada muutunud aadressist.

Toimetaja: JUTA KARPOV

Hummuli aleviku koha-aadresside muutmise avaliku arutelu tulemused

15.09.15

14. septembril 2015 toimunud avaliku arutelu tulemusena leiti, et Hummuli alevikus planeeritav tänava nimi „Soo" ei ole sobiv. Arvestades võimalusega, et kogu korterelamute piirkond on võimalik lahendada kahe teenindava tänavaga jõuti ühiselt otsusele, et esialgselt plaanitud kolme tänava asemel moodustatakse kaks tänavat - Tamme tee ja Vee tänav. Kõik algselt Soo tänava järgi planeeritud katastriüksused adresseeritakse Vee tänava järgi.

Vaata muudetud eelnõu dokumente:

Arvamusi ja ettepanekuid liikluspindade nimede ja adresseerimise kohta ootame 01. oktoobrini 2015 e-posti aadressil argo@hummulivv.ee  ja telefonil 767 9763.

 

Argo Riik
maakorraldaja

Toimetaja: JUTA KARPOV

Hummuli aleviku uued koha-aadressid

8.09.15

Nõuetele vastava aadressi peamine ülesanne on viia kohale kiirabi, päästjad ja perearst, postiljon ja pakikuller. Enamus Hummuli aleviku elamute lähiaadressidest ei vasta kehtivatele nõuetele, mis tulenevad Ruumiandmete seadusest.

Vastavalt keskasula detailplaneeringule kavatseb Hummuli Vallavalitsus kehtestada liikluspindadena kohanimed tänavatele Soo, Vee ja Tamme tee.

Eelnõu dokumendid:

Selle tulemusena muutuvad kõik postiaadressid Hummuli aleviku korrusmajade piirkonnas.

Sealjuures rakendatakse ajaloolist printsiipi, mis oli levinud Liivimaa kubermangus (Lõuna-Eestis), et keskusest välja liikudes paremal pool teed või tänavat on paaritud numbrid ja vasakul pool paaris numbrid.

Hummuli vald teavitab kohanimede määramisest ja aadressiandmete korrastamisest riiklikke registreid. Uued aadressid edastatakse Kinnistusregistrile, Rahvastikuregistrile, Äriregistrile, Maaregistrile, Eesti Energiale, Eesti Postile, Eesti Politseile ja Regiole. ADS-i haldussüsteemi toimides ei peaks aadresside muudatuste kandmine erinevatesse riiklikesse registritesse põhjustama isikutele mingeid ebameeldivusi. Oma lepingupartnereid (EMT, Tele2, Elion, pangad jne) palume ise teavitada muutunud aadressist.

Hummuli valla 2016. aasta eelarvesse planeeritakse vajalik summa nõuetekohaste tänavasiltide ja uute majanumbrite paigaldamiseks, et tagada nende korrektne paigaldus ja ühtne väljanägemine.

Eelnõude ja muude materjalidega saab tutvuda Hummuli Vallavalitsuses maakorraldaja juures.

14. septembril kell 18.00 toimub Hummuli vallamaja saalis Hummuli aleviku uute postiaadresside avalik arutelu. 

Arvamusi ja ettepanekuid liikluspindade nimede ja adresseerimise kohta ootame 01. oktoobrini 2015 e-posti aadressil argo@hummulivv.ee  ja telefonil 767 9763.

 

Argo Riik
maakorraldaja

Toimetaja: JUTA KARPOV