Eterniidijäätmete kogumise VI voor

7.01.16

Valgamaal algas eterniidijäätmete kogumise projekti VI vooru ettevalmistamine.
Projekti raames saavad etteregistreeritud isikud üle anda Valgamaa kodumajapidamistes tekkinud eterniidijäätmeid tasuta.
Kogumispunktides võetakse eterniidijäätmeid tasuta vastu registreeritud koguses. Jäätmete transport kogumikohta tuleb jäätmevaldajal iseseisvalt organiseerida.

Juhime tähelepanu sellele, et projekti koostamine ja hindamine võtab pikemat aega. Positiivse rahastamise otsuse puhul eterniidijäätmete kogumise VI voor toimub hinnanguliselt sügis/talv 2016.

REGISTREERIMISVOOR on avatud kuni 31.01.2016. Registreerimiseks palume saata täidetud registreerimisleht Hummuli Vallavalitsuse e-posti aadressile vald@hummulivv.ee või tuua Hummuli vallavalitsusse aadressil Soe tee 4, Hummuli alevik, 68410 Hummuli vald.

Palun veenduge, et Teie registreerimisleht jõudis aadressaadile.

Registreerimisleht

Toimetaja: JUTA KARPOV

Eterniidi kogumise V voor

15.05.15


Valgamaal on plaanis korraldada kodumajapidamistes tekkinud eterniidijäätmete kogumise V voor.
Etteregistreeritud isikud saavad eterniidi üle anda tasuta.
Kogumispunktides võetakse eterniidijäätmeid tasuta vastu registreeritud koguses. Juhime tähelepanu sellele, et projekti koostamine ja hindamine võtab pikemat aega. Positiivse rahastamise otsuse puhul eterniidijäätmete kogumine toimub hinnanguliselt kevad/suvi 2016 .

Registreerimiseks palume täita eterniidi tasuta ära anda soovijal allolevad lahtrid ning saata täidetud registreerimisleht hiljemalt 30.06.2015 Hummuli valla e-posti aadressile vald@hummulivv.ee või tuua Hummuli Vallavalitsusse aadressil Kärje, Hummuli alevik, Hummuli vald, 68410 VALGA MAAKOND.

Registreerimisleht

 

Ilona Akimova
Valgamaa Omavalitsuste Liit
keskkonnaspetsialist

Toimetaja: JUTA KARPOV

Algab eterniidijäätmete kogumise projekti IV voor

15.01.15

Algas eterniidijäätmete kogumise projekti IV vooru ettevalmistamine. Projekti raames saavad etteregistreeritud isikud üle anda Valgamaa kodumajapidamistes tekkinud eterniidijäätmeid tasuta. Kogumispunktides võetakse eterniidijäätmeid tasuta vastu registreeritud koguses.

Juhime tähelepanu sellele, et projekti koostamine ja hindamine võtab pikemat aega. Positiivse rahastamise otsuse puhul eterniidijäätmete kogumise IV voor toimub hinnanguliselt sügis/talv 2015.

REGISTREERIMISVOOR on avatud kuni 01.02.2015. Registreerimiseks palume saata täidetud registreerimisleht Hummuli vallavalitsuse e-posti aadressile vald@hummulivv.ee või tuua Hummuli vallavalitsusse aadressil Hummuli alevik, Hummuli vald, Valga maakond. Palun veenduge, et Teie registreerimisleht jõudis aadressaadile.


Ilona Akimova
Valgamaa Omavalitsuste Liit
keskkonnaspetsialist

Toimetaja: JUTA KARPOV

Jäätmetekke vältimise nädal 22.11-30.11.2014

25.11.14

Novembri viimane nädal (22.-30. november 2014) on nimetatud üleeuroopaliseks jäätmetekke vältimise nädalaks, mille raames kutsutakse inimesi üles jäätmeteket vältima, ressursse säästlikult kasutama ja selles valdkonnas inimeste teadlikkust tõstma. Valgamaa Omavalitsuste Liidu keskkonnaosakond teeb ülevaate olemasolevatest võimalustest/üritustest:

  • Spetsiaalselt koolide jaoks valmistatud õppekomplekt pakendite taaskasutusse suunamisest. Õppematerjale saab kasutada koolitunnis, kus vaadeldakse keskkonna- ja säästva arengu teemasid. Õppekomplekti saanud koolide vahel, kes saadavad selle kasutamisest fotod, läheb loosi kolm AHHAA teadusteatri etendust. Täpsem info: http://www.eestipandipakend.ee/oppematerjalid/.

ja https://www.facebook.com/events/293682624162584/?fref=ts.

  • Käimas on fotokonkurss, mille teemaks on "ületarbimine". Fotokonkursile on kõigil 7-26 aastastel võimalik esitada kaks fotot ning need tuleb saata hiljemalt 25. novembriks.

ja https://www.facebook.com/events/772125499501654/.

  • Kooli võib kutsuda keskkonnaameti spetsialist, kes räägib jäätmetest. Tellimiseks võta ühendust: Margit Turb, margit.turb@keskkonnaamet.ee, +372 51 86 747.
  • Valgamaa jäätmejaamades võetakse tasuta vastu mitmed jäätmeliigid. Samuti Valga ja Otepää jäätmejaamades asuvad taaskasutuskoja vastuvõtupunktid. Paljud maakonna elanikud ei teagi sellest. Täpsem info:

http://www.valgalv.ee/UserFiles/Jaatmemajandus/VLG%20jaatmejaam_01.01.2014.pdf

http://helme.ee/userfiles/Helme%20j%C3%A4%C3%A4tmejaama%20hinnakiri.pdf

http://keskkonnateenused.ee/admin/upload/Failid/Jaatmejaamad/Otepaa%20jaatmejaam_1.02.2014.pdf

http://www.taaskasutuskoda.ee/Vastuvotupunktid

  • Korraldatud jäätmeveoga Valga maakonnas on hõlmatud ka suurjäätmed. Elanik peab esitama Eesti Keskkonnateenused AS`ile tellimust ning jäätmete äravedu teostatakse tasuta kokkulepitud kuupäeval.
     

Algab eterniidijäätmete kogumise projekti III voor

01.08.2014

 

Algas eterniidijäätmete kogumise projekti III vooru ettevalmistamine. Projekti raames saavad etteregistreeritud isikud üle anda Valgamaa kodumajapidamistes tekkinud eterniidijäätmeid tasuta. Kogumispunktides võetakse eterniidijäätmeid tasuta vastu registreeritud koguses.

 

Juhime tähelepanu sellele, et projekti koostamine ja hindamine võtab pikemat aega. Positiivse rahastamise otsuse puhuleterniidijäätmete kogumise III voor toimub hinnanguliselt kevad/suvi 2015.

 

REGISTREERIMISVOOR on avatud kuni 14.08.2014. Registreerimiseks palume saata täidetud registreerimisleht Hummuli Vallavalitsuse e-posti aadressile vald@hummulivv.ee või tuua Hummuli Vallavalitsusse aadressil Kärje, Hummuli alevik, Hummuli vald, 68410 Valga maakond. Palun veenduge, et Teie registreerimisleht jõudis aadressaadile.

 

Hummuli Vallavalitsus

Eterniidijäätmete tasuta äraandmise jätkuprojekt

24.01.2014

 

Valgamaa Omavalitsuste Liidu keskkonnaosakonna poolt esitatud projektitaotlus „Asbesti sisaldavate ehitusmaterjalide (eterniidijäätmete) kogumine Valgamaa kohalikes omavalitsustes" sai positiivse rahastamise otsuse. 
Maakonna elanikud saavad eterniidi üle anda tasuta, kuid etteregistreerimisel. Registreerimine on vajalik selleks, et prognoosida võimalikud eterniidi kogused ning kogumise kohad. 

 

Registreerimiseks palume saata täidetud registreerimisleht hiljemalt 31.01.2014 Hummuli valla e-posti aadressile vald@hummulivv.ee või tuua Hummuli Vallavalitsusse aadressil Hummuli alevik, Hummuli vald, 68410 Valga maakond.

 

Eterniidi kogumine

14.10.2013

Tänaseks on kõik eterniidijäätmete kogumise registreerimislehed analüüsitud, projekt on koostatud ning Keskkonnainvesteeringute Keskusele esitatud. Rahastaja otsus selgub detsembris/jaanuaris. Positiivse otsuse korral toimub eterniidijäätmete kogumine hinnanguliselt kevad-suvel 2014. Registreeritud isikutega võetakse eelnevalt ühendust.

 

Isikud, kes pole avaldust tähtajaliselt esitanud, ei saa kahjuks seekord eterniidijäätmete tasuta äraandmises osaleda. Soovitame neil jälgida vastavat infot oma kohaliku omavalitsuse kodulehel, sest plaanis on tegevust edaspidi analoogse projekti raames jätkata.

__________________________________________________________________________________

Valgamaal on plaanis korraldada kodumajapidamistes tekkinud eterniidi jäätmete kogumine.
Maakonna elanikud saavad eterniidi üle anda tasuta, kuid etteregistreerimisel. Registreerimine on vajalik selleks, et prognoosida võimalikud eterniidi kogused ning kogumise kohad.


Registreerimiseks palume täita eterniidi tasuta ära anda soovijal registreerimisleht ning saata see täidetult hiljemalt 25.07.2013Hummuli valla e-posti aadressile vald@hummulivv.ee või tuua (saata) Hummuli Vallavalitsusse aadressil Hummuli alevik, Hummuli vald, 68410 Valga maakond.

 

Hugo Müller

Majandus-ehitusspetsialist

Hummuli Vallavalitsus

767 9763

hugo@hummulivv.ee 

Toimetaja: JUTA KARPOV