HANKETEADE

Hankemenetlus kehtetuks tunnistatud 

 

Hummuli Vallavalitsus teeb ettepaneku osaleda hankes ja esitada pakkumus Hummuli alevikus korterelamute piirkonnas detailplaneeringuga määratud kuivendussüsteemi projekteerimiseks.

 

  • Vaata hanketeadet!
  • Planeeringu alus dwg formaadis

Pakkumuse esitamise tähtaeg 30. detsember 2013.

Toimetaja: JUTA KARPOV

HANKETEADE

 

Hange on lõppenud.


Hummuli Vallavalitsus algatab elektrienergia ostmise hanke Hummuli Vallavalitsuse halduses oleva 13 mõõtepunkti osas perioodiks 01.01.2014 kuni 31.12.2014. 

 

Vaata hanketeadet!

 

Pakkumuse esitamise tähtaeg 21.11.2013 kell 16.00.

Toimetaja: JUTA KARPOV

HANKETEADE

Hange on lõppenud.

 

Hummuli Vallavalitsus teeb Teile ettepaneku osaleda hankes „Garaažile kahe tõstetava ukse paigaldamine".

 

Vaata hanketeadet!

 

Pakkumuse esitamise tähtaeg 20.11.2013.     

 

Toimetaja: JUTA KARPOV

HANKETEADE

 

Hange on lõppenud.

Hummuli Vallavalitsus teeb ettepaneku esitada pakkumus hankes „Hummuli vallamaja ruumides automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (ATS) laiendamine". 

Vaata hanketeadet!

Pakkumuse esitamise tähtaeg 18.10.2013.

 

 

Toimetaja: JUTA KARPOV

HANKETEADE

Hange lõppenud.

 

Hummuli Vallavalitsus teeb ettepaneku esitada pakkumus Hummuli alevikus Hummuli Hoolekandekeskuse esisel alal ligikaudu 350 m2 kruusakattega platsi rajamiseks. 

Vaata hanketeadet siit.

Pakkumuse esitamise tähtaeg 18.09.2013. 

 

 

Toimetaja: JUTA KARPOV

HANKETEADE

Hange on lõppenud.

 

Hummuli Vallavalitsus kutsub osalema hankes "kuni 400 m2 asfaltkatte paigaldamiseks Hummuli alevikus."

Pakkumuse esitamise tähtaeg 09.07.2013.

 

Hankedokumenti vaata siit!

Toimetaja: JUTA KARPOV

HANKETEADE

 

Hange on lõppenud.

Hummuli Vallavalitsus kutsub osalema hankes "Hummuli aleviku haljasalade hooldustööd". 

Pakkumuse esitamise tähtaeg 30.04.2013.

Lae alla:

Hankedokument ja tehniline kirjeldus

Asendiplaanid (lisad 1-6)

Hankelepingu tingimused

Pakkumuse maksumuse vorm

 

 

Toimetaja: JUTA KARPOV