Hankeplaan 2016

Hanketeade: Aknakatete valmistamine ja paigaldamine

Hummuli Vallavalitsus teeb ettepaneku esitada pakkumus Hummuli vallavalitsuse hoone pakettakendele katete valmistamiseks ja paigaldamiseks allpool esitatud nõuete ja kirjelduste alusel. Pakkumus palume esitada hiljemalt 07.08.2017 digiallkirjastatult e-posti teel aadressil hugo@hummulivv.ee või posti teel või käsipostiga objekti asukoha aadressil Valga maakond, 68410 Hummuli vald, Hummuli alevik, Soe tee 4, Hummuli Vallavalitsus. 

Hanketeade, 28.07.2017

Täiendav teave telefonil 5332 6616 või e-kirja teel aadressil hugo@hummulivv.ee

Hanketeade „Hummuli vallavalitsuse hoone elektripaigaldise korraline audit“

Hange on lõppenud.

Hummuli Vallavalitsus palub esitada pakkumus II liigi elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistuse väljastamise korraldamiseks hiljemalt 03.05.2017 e-posti teel aadressil hugo@hummulivv.ee.

Täiendav info tel +372 5332 6616.

Hummuli Vallavalitsus.

Hanketeade: Hummuli puhkealale Discolfi pargi rajamine

Hange on lõppenud.

Hummuli Vallavalitsus teeb ettepaneku osaleda ja esitada pakkumus hankes „Hummuli puhkealale Discolfi pargi rajamine" vastavalt hanketeates esitatud informatsioonile.

Pakkumus palume esitada hiljemalt 20.02.2017 digiallkirjastatult e-posti teel aadressil hugo@hummulivv.ee või posti teel või käsipostiga aadressil: Valga maakond, Hummuli vald, Hummuli alevik, Soe tee 4, Hummuli Vallavalitsus.

Täiendav info telefonil 5332 6616 või e-posti aadressil hugo@hummulivv.ee .

Hanketeade: Terviseraja katteks hakkepuidu ostmine, rajale laialivedu ja laotamine

Hange on lõppenud.

Hummuli Vallavalitsus teeb ettepaneku osaleda hankes ja esitada pakkumus terviseraja katteks vajaliku puiduhakke ostmiseks ja rajale laotamiseks. 

Pakkumus palume esitada hiljemalt 16.02.2017 digiallkirjastatult e-posti teel aadressil hugo@hummulivv.ee või posti teel või käsipostiga aadressil: Valga maakond, Hummuli vald, Hummuli alevik, Soe tee 4, Hummuli Vallavalitsus. 

Täiendav info telefonil 5332 6616 või e-posti aadressil hugo@hummulivv.ee .

 

Hanketeade: Pargipinkide hankimine

Hange on lõppenud.

Hummuli Vallavalitsus teeb ettepaneku osaleda ja esitada pakkumus hankes „Pargipinkide hankimine". 

Pakkumus palume esitada hiljemalt 14.02.2017 digiallkirjastatult e-posti teel aadressil hugo@hummulivv.ee või posti teel või käsipostiga aadressil: Valga maakond, Hummuli vald, Hummuli alevik, Soe tee 4, Hummuli Vallavalitsus. 

Täiendav info telefonil 5332 6616 või e-posti aadressil hugo@hummulivv.ee .

Hanketeade: Asfaltkattega tee pindamistööd Hummuli alevikus aastal 2016

30.05.16

Hange on lõppenud.

Hummuli Vallavalitsus teeb ettepaneku esitada pakkumus Valga maakonnas Hummuli vallas Hummuli alevikus asuva kahe tänava asfaltkatte pindamiseks.

Hanketeade, 16.05.2016

Pakkumus esitada e-kirja teel hiljemalt 26. mail 2016 aadressil hugo@hummulivv.ee.

Täiendav info telefonil 5332 6616. 

Toimetaja: JUTA KARPOV

Hanketeade: Kohalike teede hooldus 2016

23.03.16

Hange on lõppenud.

Hummuli Vallavalitsus teeb Teile ettepaneku esitada pakkumus Valga maakonnas, Hummuli vallas asuvate kohalike teede hööveldamiseks ja teeäärte niitmiseks. 

Hankedokumendid:

Pakkumus esitada etteantud vormil hiljemalt 21.03.2016 digiallkirjastatult e-posti teel aadressil hugo@hummulivv.ee, posti teel või käsipostiga aadressil Valga maakond, Hummuli vald, Hummuli alevik, Soe tee 4, Hummuli Vallavalitsus.

Täiendav info telefonil 5332 6616.

Toimetaja: JUTA KARPOV

Hanketeade: Hummuli mõisapargi hooldusniitmine aastatel 2016 ja 2017

23.03.16

Hange on lõppenud.

Hummuli Vallavalitsus teeb ettepaneku esitada pakkumus Hummuli mõisapargi hooldusniitmiseks aastateks 2016 ja 2017.
Pakkumus palume esitada hiljemalt 22.03.2016 digiallkirjastatult e-posti teel aadressil hugo@hummulivv.ee või posti teel või käsipostiga aadressil Valga maakond, 68410 Hummuli vald, Hummuli alevik, Hummuli Vallavalitsus. Pakkumus koostada ja esitada hankedokumentide koosseisu eraldi failina lisatud vormil. 

Hankedokumendid: 

Täiendav teave telefonil 5332 6616 või e-kirja teel aadressil hugo@hummulivv.ee.

Pakkumus peab olema jõus vähemalt 90 päeva.

Toimetaja: JUTA KARPOV

Hanketeade: Vallavalitsuse hoone osalise ümberehitamise projekteerimine

23.03.16

Hankemenetlus lõpetati hankija otsusega.

Hummuli Vallavalitsus teeb ettepaneku osaleda hankes ja esitada pakkumus projekteerimistöö teostamiseks.

Hankedokumendid:

Hanketeade, 29.02.2016
Lähteülesanne
Hankelepingu tingimused

Pakkumus palume esitada hiljemalt 17.03.2016 digiallkirjastatult e-posti teel aadressil hugo@hummulivv.ee või posti teel või käsipostiga aadressil: Valga maakond, Hummuli vald, Hummuli alevik, Soe tee 4, Hummuli Vallavalitsus.

Täiendav info telefonil 5332 6616.  

Toimetaja: JUTA KARPOV

Hanketeade: Hummuli Põhikooli uute infotehnoloogiliste seadmete soetamine

23.03.16

Hange on lõppenud.

Kutsume Teid osalema hankes, mille eesmärgiks on Hummuli Põhikooli infotehnoloogiliste seadmete soetamine ja seadistamine.

Hankedokumendid:

Pakkumus esitada hiljemalt 07. märtsil 2016 kell 16:00 elektroonilisel teel e-posti aadressile mare@hummuli.edu.ee või Hummuli Põhikooli kantseleisse aadressil Pargi 2, Hummuli alevik, Hummuli vald, 68410 VALGA MAAKOND.

Täiendavat informatsiooni annab Hummuli Põhikooli direktor Mare Uibopuu tel 769 0401 või 517 0937, e-post mare@hummuli.edu.ee .

Toimetaja: JUTA KARPOV

Hanketeade:Tuletõkkeukse paigaldamine

22.02.16

Hange on lõppenud.

Hummuli Vallavalitsus teeb ettepaneku esitada pakkumus Valga maakonnas Hummuli vallas Hummuli alevikus asuva Hummuli Hoolekandekeskuse trepikotta avaneva tuletõkkeukse paigaldamiseks.

Vaata hanketeadet, 25.01.2016 

Pakkumus esitada e-kirja teel hiljemalt 10. veebruaril 2016 aadressil hugo@hummulivv.ee järgmisel kujul: töö hind eurodes, käibemaks ja hind koos käibemaksuga. Pakkumus peab olema kehtiv 60 päeva. Pakkujal peab MTR-is kehtiv registreering „Ehitus. Ehitamine". Eduka pakkumuse esitanud pakkujale saadetakse kirjalik töö tellimus.

Valminud töö peab olema Tellijale üle antud hiljemalt 07. märtsil 2016.

Täiendav info telefonil 5332 6616 või 5330 8578.

Toimetaja: JUTA KARPOV

Hanketeade: elektrienergia ostmine

22.02.16

Hange on lõppenud.

Hummuli Vallavalitsus teeb ettepaneku osaleda elektrienergia ostmise hankes Hummuli Vallavalitsuse halduses olevale 14 mõõtepunktile (tarbimiskohale) perioodiks 01.01.2016 kuni 31.12.2016.

Hanketeade, 23.11.2015 

Pakkumus esitada hiljemalt 25.11.2015 kell 14:00 e-posti aadressil: hugo@hummulivv.ee ja koopia vald@hummulivv.ee . Pakkumus peab kehtima vähemalt 5 päeva. Eduka pakkujaga sõlmitakse hankeleping hiljemalt 30.11.2015.

Täiendav info tel 5332 6616.

Toimetaja: JUTA KARPOV

Hanketeade: Aku- ja paisupaagi paigaldamine

20.11.15

Hange nurjus, pakkumusi ei esitatud.

Hummuli Vallavalitsus teeb ettepaneku esitada pakkumus Valga maakonnas Hummuli vallas Hummuli alevikus asuva Hummuli Vallavalitsuse hoone katlamajale akupaagi ja paisupaagi paigaldamiseks.

Vaata hanketeadet, 12.11.2015

Pakkumus esitada e-kirja teel hiljemalt 18. novembri 2015 jooksul aadressil hugo@hummulivv.ee järgmisel kujul: töö maksumus eurodes, käibemaks ja hind koos käibemaksuga. Pakkumus peab olema kehtiv 60 päeva. 

Valminud töö peab olema Tellijale üle antud võimalikult lühikese tähtaja jooksul, hiljemalt 01. detsembril 2015.

Täiendav info telefonil 5332 6616. Objektiga tutvumine kohapeal eelneval kokkuleppel.

Toimetaja: JUTA KARPOV

Hanketeade: Tuletõkkeukse paigaldamine

Hange nurjus, pakkumusi ei esitatud.

Hummuli Vallavalitsus teeb ettepaneku esitada pakkumus Valga maakonnas Hummuli vallas Hummuli alevikus asuva Hummuli Hoolekandekeskuse trepikotta avaneva tuletõkkeukse paigaldamiseks.

Vaata hanketeadet siit!

Pakkumus esitada e-kirja teel hiljemalt 27. oktoobril 2015 aadressil hugo@hummulivv.ee.

Valminud töö peab olema Tellijale üle antud hiljemalt 20. novembril 2015.

Täiendav info telefonil 5332 6616 või 5330 8578.

Hanketeade: Hummuli valla teede lumetõrje talveperioodil 2015/2016/2017

2.11.15

Hange on lõppenud.

Hummuli Vallavalitsus algatas lihthanke "Hummuli valla teede lumetõrje talveperioodil 2015/2016/2017", mille tingimustega saab tutvuda Riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/register/hange/167836

Pakkumuse esitamise tähtaeg 21.10.2015 kell 11:00.

Täiendav info +372 5332 6616, Hugo Müller

Toimetaja: JUTA KARPOV

Hanketeade: Asfaltkattega tee pindamistööd Hummuli alevikus

31.07.15

Hange on lõppenud.

Hummuli Vallavalitsus teeb ettepaneku esitada pakkumus Valga maakonnas Hummuli vallas Hummuli alevikus asuva „Lumelinna tee L1" (katastritunnus 20801:001:0068) asfaltkatte pindamiseks.

Pakkumus esitada e-kirja teel hiljemalt 27. juulil 2015 aadressil hugo@hummulivv.ee .

Täiendav info telefonil 5332 6616.

Toimetaja: JUTA KARPOV

Hanketeade: Pelleti (puidugraanul) ostmine

18.07.15

Hange on lõppenud.

Hummuli Vallavalitsus teeb ettepaneku esitada pakkumus pelleti tarnimiseks vastavalt

Pakkumus palume esitada hiljemalt 09.07.2015 digiallkirjastatult e-posti teel aadressil hugo@hummulivv.ee, posti teel või käsipostiga kuni kell 12:30 aadressil Valga maakond, Hummuli vald, Hummuli alevik, Hummuli Vallavalitsus.
Täiendav info telefonil 5332 6616.

Toimetaja: JUTA KARPOV

Hanketeade: Ehitustööde omanikujärelevalve teostamine Hummuli alevikus

18.07.15


Hange on lõppenud.

Hummuli Vallavalitsus kutsub teid osalema hankel, mille tingimused leiate järgmiselt lingilt: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/162975 .

Pakkumuse esitamise tähtaeg 20.05.2015 kell 13.00.

Täiendav info tel 5332 6616, Hugo Müller.

Toimetaja: JUTA KARPOV

Hanketeade: Hummuli Põhikooli abihoone rekonstrueerimine, keskküttekatla ning välise vee- ja soojatorustiku paigaldamine

18.07.15


Hange on lõppenud.

Hummuli Vallavalitsus kutsub teid osalema hankel, mille tingimused leiate järgmiselt lingilt: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/162645 .

Pakkumuse esitamise tähtaeg 15.05.2015 kell 11.00.

Täiendav info tel 5332 6616, Hugo Müller.

Toimetaja: JUTA KARPOV

Hanketeade: vallavalitsuse hoone konteinerkatlamaja ehitustööde omanikujärelevalve teostamine

10.02.15

Hange on lõppenud.

Hummuli Vallavalitsus teeb Teile ettepaneku esitada pakkumus Valga maakonnas, Hummuli vallas Hummuli alevikus kinnistul Kärje (katastritunnus 20801:003:0980) asuva vallavalitsuse hoone (EHR kood 111037775) konteinerkatlamaja ehitustööde omanikujärelevalve teostamiseks.

Pakkumus palume esitada hiljemalt 06.02.2015 digiallkirjastatult e-posti teel aadressil hugo@hummulivv.ee, posti teel või käsipostiga kuni kell 12:30 aadressil Valga maakond, Hummuli vald, Hummuli alevik, Hummuli Vallavalitsus. Täiendav info telefonil 5332 6616.

Toimetaja: JUTA KARPOV

Hanketeade: Hummuli vallavalitsuse hoone konteinerkatlamaja

10.02.15

Hange on lõppenud.

Hummuli Vallavalitsus algatas 09.01.2015 lihthanke "Hummuli vallavalitsuse hoone konteinerkatlamaja", mille tingimustega saab tutvuda Riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/158613

Pakkumuste esitamise tähtaeg 29.01.2015 kell 13.00.

Hanketeade: „Põhikooli abihoone rekonstrueerimine ja keskküttekatla paigaldamine“

21.01.15

Hange on lõppenud.

Hummuli Vallavalitsus teeb ettepaneku osaleda hankes ja esitada pakkumus projekteerimistöö teostamiseks.
Projektiga lahendada Hummuli Põhikooli puitkarkassil abihoone rekonstrueerimine ja hoonesse pelletite küttel töötava katlamaja ehitamine.

Pakkumus projekteerimistöö maksumusele palume esitada hiljemalt 12.01.2014 digiallkirjastatult e-posti teel aadressil hugo@hummulivv.ee või posti teel või käsipostiga aadressil: Valga maakond, Hummuli vald, Hummuli alevik, Hummuli Vallavalitsus. 

Täiendav teave telefonil 5332 6616.

Toimetaja: JUTA KARPOV

Hanketeade: automaatse tulekahju- signalisatsioonisüsteemi (ATS) hooldamine

15.12.14

Hange on lõppenud.

Hummuli Vallavalitsus (registrikood 75001187) teeb Teile ettepaneku esitada pakkumus automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (ATS) hooldustöödeks.

Pakkumus palume esitada hiljemalt 11.12.2014 digiallkirjastatult e-posti teel aadressil hugo@hummulivv.ee, posti teel või käsipostiga kuni kell 15:00 aadressil Valga maakond, Hummuli vald, Hummuli alevik, Hummuli Vallavalitsus.
Täiendav info telefonil 5332 6616.

Toimetaja: JUTA KARPOV

Hanketeade: Elektrienergia ostmine

3.12.14

Hange on lõppenud.

Hummuli Vallavalitsus teeb ettepaneku osaleda elektrienergia ostmise hankes Hummuli Vallavalitsuse halduses olevale 14 mõõtepunktile (tarbimiskohale) perioodiks 01.01.2015 kuni 31.12.2015.

Hanketeade, 18.11.2014

Pakkumus esitada hiljemalt 25.11.2014 kell 16:00 e-posti aadressil: hugo@hummulivv.ee ja koopia vald@hummulivv.ee . Pakkumus peab kehtima vähemalt 15 päeva. Eduka pakkujaga sõlmitakse hankeleping eeldatavalt 27.11.2013.

Täiendav info tel 5332 6616.

Toimetaja: JUTA KARPOV

Hanketeade: Hummuli valla teede lumetõrje talveperioodil 2014/2015

19.11.14

Hange on lõppenud.

Hummuli Vallavalitsus kutsub osalema hankes, mille tingimused leiate järgmiselt lingilt:

https://riigihanked.riik.ee/register/hange/155782

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 06. oktoober 2014 kell 13.00.

Täiendav info tel 5332 6616. 

Toimetaja: JUTA KARPOV

Hanketeade: Ehitise soojustamistööde omanikujärelevalve teostamine

23.09.14

Hange on lõppenud.

Hummuli Vallavalitsus teeb ettepaneku esitada pakkumus Valga maakonnas, Hummuli vallas Hummuli alevikus kinnistul Kärje (katastritunnus 20801:003:0980) asuva vallavalitsuse hoone soojustamistööde omanikujärelevalve teostamiseks.

Pakkumus palume esitada hiljemalt 19.09.2014 digiallkirjastatult e-posti teel aadressil hugo@hummulivv.ee, posti teel või käsipostiga kuni kell 12:30 aadressil Valga maakond, Hummuli vald, Hummuli alevik, Hummuli Vallavalitsus.

Täiendav info telefonidel 5332 6616.

Toimetaja: JUTA KARPOV

Hanketeade: Videovalvesüsteemi paigaldamine

02.09.2014

Hange on lõppenud.

Hummuli Vallavalitsus teeb ettepaneku osaleda hankes ja esitada pakkumus Valga maakonnas Hummuli alevikus ja Soe külas ühtse videovalvesüsteemi paigaldamiseks.

 

Hankedokumendid:

Pakkumus palume esitada hiljemalt 10.09.2014 e-posti teel hugo@hummulivv.ee või posti teel või käsipostiga aadressil: Valga maakond, Hummuli vald, Hummuli alevik, Hummuli Vallavalitsus.

Täiendavat infot hanke kohta saab majandus-ehitusspetsialistilt telefonil 5332 6616, vajadusel tutvuda objektiga kohapeal.

Toimetaja: JUTA KARPOV

Hanketeade: Vallavalitsuse hoone osaline soojustamine

Hange on lõppenud.

Hummuli Vallavalitsus teeb ettepaneku osaleda hankes ja esitada pakkumus Valga maakonnas Hummuli alevikus kinnistul Kärje (20801:003:0980) asuva hoone osaliseks soojustamiseks

 

Hankedokumendid:

Pakkumus palume esitada hiljemalt 04.09.2014 e-posti teel hugo@hummulivv.ee või posti teel või käsipostiga aadressil: Valga maakond, Hummuli vald, Hummuli alevik, Hummuli Vallavalitsus.

 

Täiendavat infot hanke kohta saab majandus-ehitusspetsialistilt telefonil 5332 6616.

 

Toimetaja: JUTA KARPOV

Hanketeade: Elektripaigaldise rajamine Nooruse kinnistule

 

Hange on lõppenud.

 

Hummuli Vallavalitsus teeb ettepaneku osaleda hankes ja esitada pakkumus Valga maakonnas Hummuli alevikus kinnistul Nooruse (20801:003:0960) elektripaigaldise ehitamiseks. 

 

Hankedokumendid:

Pakkumus palume esitada hiljemalt 03.09.2014 e-posti teel hugo@hummulivv.ee või posti teel või käsipostiga aadressil: Valga maakond, Hummuli vald, Hummuli alevik, Hummuli Vallavalitsus.

 

Täiendavat infot hanke kohta saab majandus-ehitusspetsialistilt telefonil 5332 6616.

 

Toimetaja: JUTA KARPOV

Hanketeade: Elektripaigaldise projekteerimine

Hange on lõppenud.

 

Hummuli Vallavalitsus teeb ettepaneku osaleda hankes ja esitada pakkumus elektripaigaldise projekteerimiseks Hummuli alevikus kinnistule Nooruse.

 

Pakkumus palume esitada hiljemalt 17.07.2014 digiallkirjastatult e-posti teel aadressil hugo@hummulivv.ee või posti teel või käsipostiga aadressil: Valga maakond, Hummuli vald, Hummuli alevik, Hummuli Vallavalitsus.

 

Täiendav teave telefonil 5332 6616.

Toimetaja: JUTA KARPOV

Hanketeade: Laste mänguväljaku komplekteerimine Hummuli alevikus Niidu kinnistul

Hange on lõppenud.

 

Hummuli Vallavalitsus teeb ettepaneku esitada pakkumus Valga maakonnas Hummuli vallas Hummuli alevikus Niidu kinnistul (katastritunnus 20801:003:0012) laste mänguväljaku komplekteerimiseks vastavalt järgnevale hanketeatele.

Pakkumus palume esitada hiljemalt 10.07.2014 digiallkirjastatult e-posti teel aadressil hugo@hummulivv.ee või posti teel või käsipostiga aadressil Valga maakond, Hummuli vald, Hummuli alevik, Hummuli Vallavalitsus. 

Täiendav teave telefonil 5332 6616.

 

Toimetaja: JUTA KARPOV

Hanketeade: Kuivendustorustiku ehitamine Hummuli alevikus

Hange on lõppenud.

Hummuli Vallavalitsus teeb ettepaneku osaleda Hummuli aleviku kuivendustorustiku ehitamise hankes.

 

Pakkumus palume esitada hiljemalt 12.05.2014 digiallkirjastatult e-posti teel aadressil hugo@hummulivv.ee või posti teel või käsipostiga aadressil Valga maakond, Hummuli vald, Hummuli alevik, Hummuli Vallavalitsus.
Täiendav teave telefonil 5332 6616.

 

Toimetaja: JUTA KARPOV

Hanketeade: Maaparandushoiutööde teostamine Hummuli alevikus

Hange on lõppenud.

 

Hummuli Vallavalitsus teeb ettepaneku osaleda hankes ja esitada pakkumus maaparandushoiutööde teostamiseks Hummuli alevikus. 

 

Pakkumus palume esitada hiljemalt 21.04.2014 digiallkirjastatult e-posti teel aadressil hugo@hummulivv.ee või posti teel või käsipostiga aadressil Valga maakond, Hummuli vald, Hummuli alevik, Hummuli Vallavalitsus. Täiendav teave telefonil 5332 6616.

 

Dokumendid:

Toimetaja: JUTA KARPOV

Hanketeade: Elektripaigaldise rajamine

Hange on lõppenud.

Hummuli Vallavalitsus teeb ettepaneku osaleda Hummuli mõisapargi elektripaigaldise rajamise hankes.

Pakkumus palume esitada hiljemalt 08.04.2014 kell 15:00 e-posti teel hugo@hummulivv.ee või posti teel või käsipostiga aadressil: Valga maakond, Hummuli vald, Hummuli alevik, Hummuli Vallavalitsus.

Täiendavat infot hanke kohta saab majandus-ehitusspetsialistilt telefonil 5332 6616.

Toimetaja: JUTA KARPOV

Hanketeade: Keskküttekatla asendamine

Hange on lõppenud.

Hummuli Vallavalitsus teeb ettepaneku osaleda hankes ja esitada pakkumus järgmise projekteerimistöö teostamiseks: Hummuli vallas Hummuli alevikus Vallavalitsuse hoones (asukoha katastritunnus 20801:003:0980) kergekütteõliga katla asendamine pelletiküttel katlaga.

Pakkumus palume esitada hiljemalt 19.02.2014 digiallkirjastatult e-posti teel aadressil hugo@hummulivv.ee või posti teel või käsipostiga aadressil: Valga maakond, Hummuli vald, Hummuli alevik, Hummuli Vallavalitsus.

Täiendav teave telefonil 5332 6616.

 

Toimetaja: JUTA KARPOV

Hanketeade: Veetorustiku projekteerimine

Hange on lõppenud.

 

Hummuli Vallavalitsus teeb ettepaneku osaleda hankes ja esitada pakkumus Hummuli alevikus veetorustiku projekteerimiseks, mille aluseks on Hummuli Vallavalitsuse 21.01.2014 korraldusega nr 17 väljastatud projekteerimistingimused.

Pakkumus palume esitada hiljemalt 06.02.2014 digiallkirjastatult e-posti teel aadressil hugo@hummulivv.ee või posti teel või käsipostiga aadressil: Valga maakond, Hummuli vald, Hummuli alevik, Hummuli Vallavalitsus.


Täiendav teave telefonil 5332 6616.

 

Toimetaja: JUTA KARPOV

Hanketeade: Kuivendustorustiku projekteerimine

Hange on lõppenud.

Hummuli Vallavalitsus teeb ettepaneku osaleda hankes ja esitada pakkumus Hummuli alevikus korterelamute piirkonnas detailplaneeringuga määratud kuivendustorustiku projekteerimiseks, mille aluseks on Hummuli Vallavalitsuse 21.01.2014 korraldusega nr 16 väljastatud projekteerimistingimused.

 

Pakkumus palume esitada hiljemalt 04.02.2014 digiallkirjastatult e-posti teel aadressil hugo@hummulivv.ee või posti teel või käsipostiga aadressil: Valga maakond, Hummuli vald, Hummuli alevik, Hummuli Vallavalitsus.

Täiendav teave telefonil 5332 6616.

 

Toimetaja: JUTA KARPOV

Hanketeade: Maaparandusehitise uuenduskava koostamine

 

Hange on lõppenud.

Hummuli Vallavalitsus teeb ettepaneku osaleda hankes ja esitada pakkumus Hummuli alevikus maaparandusehitise uuenduskava koostamiseks.

 

Hanketeade

 

Pakkumus palume esitada hiljemalt 29.01.2014 digiallkirjastatult e-posti teel aadressil hugo@hummulivv.ee või posti teel või käsipostiga aadressil Valga maakond, Hummuli vald, Hummuli alevik, Hummuli Vallavalitsus.

Täiendav teave telefonil 5332 6616. 

 

Toimetaja: JUTA KARPOV

Hanketeade: Hummuli aleviku haljastustööd 2014 ja 2015

19.02.2014

 

Hummuli Vallavalitsus algatas lihthanke "Hummuli aleviku haljastustööd 2014 ja 2015", millega saab tutvuda Riigihangete Registris https://riigihanked.riik.ee/register/hange/149710

 

Pakkumuste esitamise tähtaeg 10. märts 2014 kell 13.00.

 

 

Toimetaja: JUTA KARPOV