« Tagasi

Volikogu istungi päevakord

Hummuli Vallavolikogu istung toimub 19. septembril 2017 Hummuli Vallavalitsuse hoones, Soe tee 4, algusega kell 16.00.

Päevakord:

1.    Tõrva linna, Helme, Hummuli ja Põdrala valla huvihariduse ja huvitegevuse ühiskava 2017-2018 kinnitamine
Ettekandja: kultuuri- ja noorsootööspetsialist Meriliin Lend /Margo Metsoja

2.    Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Valgamaa Omavalitsuste Liidule
Ettekandja: vallavanem Enn Mihailov/volikogu esimees Aleksander Zemskov

3.    Tõrva linna poolt 2017. aastal võetavate võlakohustuste heakskiitmine
Ettekandja: vallavanem Enn Mihailov/volikogu esimees Aleksander Zemskov

4.    Vallavara tasuta kasutusse andmine
Ettekandja: vallavanem Enn Mihailov

5.    Vallavanema informatsioon
Ettekandja: vallavanem Enn Mihailov