« Tagasi

HUMMULI MAAPARANDUSÜHISTU LIIKMETE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE

Võttes aluseks mittetulundusühingute seaduse ja põhikirja kehtiva regulatsiooni kutsub Hummuli Maaparandusühistu, registrikood 80405260, juhatus kokku liikmete üldkoosoleku.

 

Koosolek toimub 27. oktoobril 2017.a. kell 16.00 Soe tee 12, Hummuli alevik, Hummuli vald, Valga maakond, 68410 asuvas nõupidamiste ruumis (s.o. sisenemine Hummuli Agro OÜ kontori kaudu). Osanike registreerimiseks planeeritakse 15 minutit.

Koosoleku päevakord on määratud juhatuse poolt ja päevakorras on arutlusel ning otsustamisel alljärgnevad teemad:

  1. Hummuli Maaparanduühistul on võimalik taotleda maaparandustöödeks toetust Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.3.2) 2017 III taotlusvoorus. Seoses eelnevaga esitatakse juhatuse poolt üldkoosolekule otsustamisele, kas Hummuli Maaparandusühistu võtab vastavast taotlusvoorust osa.
  2. Hummuli Maaparandusühistu juhatuse liikmetele volituste andmise otsustamine vastavasse taotlusvooru taotluse esitamise osas.

 

Otsuste eelnõud ja põhjendused ning muud koosoleku läbiviimiseks vajalikud andmed on koostatud juhatuse poolt ning nende ja muude koosoleku läbiviimiseks vajalike dokumentidega saab tutvuda juhatuse liikme (Airi Johanson; e-mail airi.johanson@agron.ee) juures, leppides tutvumiseks e-maili teel eelnevalt kokku aja.

Maaparandusühistu liige võib osaleda koosolekul isiklikult või esindaja kaudu.  Esindajale antud volikiri peab olema kirjalikus vormis.

Hummulis, 18. oktoobril 2017.a.

 

Airi Johanson

Hummuli Maaparandusühistu juhatuse liige