Sotsiaalvaldkonna ametnikud

Nimi Amet Telefon Mobiil E-post
Eve Laar Sotsiaaltöö peaspetsialist 767 9764 521 4317 eve@hummulivv.ee 

Juta Koop

Hoolekandekeskuse juhataja 769 0212 5330 8578 hooldekodu@hummulivv.ee
Maimu Kurvits Jeti Päevakeskuse juhataja   515 6901 maimu@hummulivv.ee 

 

Toimetaja: JUTA KARPOV

HUMMULI VALLA SOTSIAALNE PASS

 

I ÜLDANDMED   01. jaanuar 2017 seisuga

ELANIKKE VALLAS:  820 nendest:

 

1) LAPSI  kokku  144 ehk  17,6 % kogu elanikkonnast

 • 0-6 aastaseid (eelkooliealised) - 52 last
 • 7-18 aastaseid- 92 last, nendest õpivad põhikoolis ja gümnaasiumis  kokku – 80 last

 

1.1.LASTEGA PERESID KOKKU: 75 peret nendest:

 • 1-lapsega peresid- 38
 • 2-lapsega peresid- 20
 • 3-lapsega peresid- 6
 • 4-lapsega peresid- 7
 • 5-lapsega peresid- 3
 • 7-lapsega peresid- 1

 

2) VANURID 65 ja vanemad 169 inimest ehk 20,6 % kogu elanikkonnast (demograafilise struktuuri järgi)

Vanaduspensionäre vallas: 200 inimest ehk 24,4% kogu elanikkonnast.

 

3) TÖÖEALISI (vanuses 19-64): 507 inimest ehk 61,8% kogu elanikkonnast. Nendest:

 • Töövõimetuspensionäre kokku - 79
 • toitjakaotuspensionäre- 3
 • rahvapensioni saajaid- 5

Kokku vanadus- ja töövõimetuspensionäre: (200+79)  279 inimest ehk 34,0  % kogu elanikkonnast.

 

4) Arvestades valla elanike hulgas laste ja pensionäride (sh töövõimetud) arvu, jääb töövõimeliste inimeste arvuks - 397 ehk 48,4 % kogu elanikkonnast

 • Töötuid 31.01.2017 seisuga- 33 isikut ehk
 • 6,5 % tööealiste inimeste arvust ja
 • 8,3 % töövõimeliste inimeste arvust

Töötute arv on suurenenud võrreldes 2016. aasta sama perioodiga (2016. a jaanuaris oli registreeritud töötuid 27). 

 

II PUUDEGA INIMESTE ARV  kokku: 145 täiskasvanut+ 8 last= 153  sh.

 • puudega lapsi-8 last
 • sügava  puudega- 19 inimest
 • raske puudega -   87 inimest
 • keskmise puudega- 39 inimest

 

III Hummuli valla eestkostel on ja hoolekandeasutustes viibib :

 • Alaealisi lapsi- 3 last (sh üks 18-aastane)
 • Täiskasvanuid- 1 isik

 

IV Hooldusperesid ja hooldusperedes elavaid lapsi ei ole.

 

V Hooldatavaid, kellele määratud hooldaja:

 • Täiskasvanuid- 13 isikut
 • Lapsi – ei ole

 

V Hummuli  valla eelarvest:

 • makstavaid toetusi on 11 nimetust
 • makstavaid sotsiaaltoetusi on 8 nimetust
 • osutatavaid sotsiaalteenuseid on 11  nimetust

 

Koostas : Eve Laar

Sotsiaaltöö- ja lastekaitsespetsialist

17.02.2017