Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamine ja koolikohustuslikust east noorema lapse kooli vastu võtmine

29.03.16

 

Vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 9 lg 2 on koolikohustuslik isik, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks. Sama seaduse lg 3 järgi võib koolikohustuslik isik, kes terviseseisundist tulenevalt ei ole koolikohustuslikku ikka jõudes saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, nõustamiskomisjoni soovitusel asuda koolikohustust täitma ühe õppeaasta võrra hiljem. Koolikohustuse täitmise alustamise edasilükkamise taotluse esitab vanem nõustamiskomisjonile. Sotsiaalministri määruse 12.08.2010 nr 49 § 2 lg 3 järgi rahuldatakse koolikohustuse täitmise edasilükkamise taotlus vaid juhul, kui selles ajavahemikus tagatakse vanema (eestkostja) poolt lapse arenguks ja taastusraviks vajalik keskkond ning võimalus jätkata alushariduse omandamist kuni kooliminekuni.

Samuti tagab vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 7 lg 4 järgi vald või linn vanema taotlusel võimalused põhihariduse omandamiseks elukohajärgses koolis koolikohustuslikust east nooremale lapsele, kui nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust, sealhulgas sotsiaalset küpsust, ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on valla- või linnavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab valla- või linnavalitsust õppima asumise soovist pärast käimasoleva aasta 1. maid, võib elukohajärgne kool võtta selle lapse õpilaseks vastu vaba õppekoha olemasolul koolis. Alla seitsmeaastase lapse kooli vastuvõtmiseks on vaja nõustamiskomisjoni poole pöörduda, kui on vajalik täiendavalt hinnata lapse koolivalmidust ja juhul, kui lapsevanem ja haridusasutus ei ole lapse koolivalmiduse osas ühel nõul.

Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamiseks soovituse saamiseks saab maakondlikule nõustamiskomisjonile taotlusi esitada jooksva aasta 1. märtsist kuni 1. augustini.

Valgamaa nõustamiskomisjon asub Valgamaa Rajaleidja keskuses aadressil Aia 9, 68203 Valga. Lisainformatsiooni saab keskuse infotelefonil 5886 0714 või pöördudes otse keskusesse esmaspäevast reedeni kell 8.30-17.00.

 

Toimetaja: JUTA KARPOV