Puudega inimese sõiduki parkimiskaardi taotlemine

26.05.15

Puudega inimese sõiduki parkimiskaarti saab taotleda Hummuli Vallavalitsuse sotsiaalkabinetis.

Vastuvõtuajad: E 13 - 18, K 08 - 12, R 08 - 10.00.

Täpsem informatsioon telefonil 767 9764. 

Kaardi taotlemisel tuleb esitada:

  • isikut tõendav dokument;
  • arsti teatis (välja arvatud tööealised isikud);
  • Sotsiaalkindlustusameti otsus puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise kohta;
  • parkimiskaarti taotleva isiku foto formaadiga 3x4 cm.

Ajutise parkimiskaardi (maksimaalselt 6 kuud) taotlemisel tuleb esitada isikut tõendav dokument, arsti teatis ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde kohta ja foto.

Puudega inimese sõiduki parkimiskaart väljastatakse vastavalt sotsiaalministri 23.12.2010. a määrusele nr 90 „Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja väljaandmise tingimused".

Toimetaja: JUTA KARPOV