4.07.17

 

Hummuli vallas on kehtestatud viis detailplaneeringut:

Koolitare maaüksuse detailplaneering

Hummuli tiikide maaüksuse detailplaneering

Papli kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneering

Hummuli keskasula korterelamute piirkonna detailplaneering

Hummuli puhkeala detailplaneering

 

2017. aasta juunis algatati Hummuli aleviku Soe tee 6, 10, 12 ja nende lähiala detailplaneering.

Toimetaja: JUTA KARPOV