Ehituse ja planeerimise valdkonnaga tegelevad ametnikud

Ametikoht

Nimi

Telefon

E-post

Helme vallavalitsuse ehitus- ja majandusnõunik

Andres Jurs

766 8453, 5069331

andres.jurs@helme.ee

Maakorraldaja

Arvo Kargu

767 9763

arvo@hummulivv.ee

 

Toimetaja: JUTA KARPOV