Hummuli Vallavolikogu valimine 2013

 
30.10.2013

 

TEADE: Hummuli valla valimiskomisjon viib läbi hääletamissedelite ülelugemise ja teeb kindlaks 2013. aasta Hummuli valla volikogu valimiste hääletamistulemused 21. oktoobril 2013 kell 10.00 Hummuli Rahvamaja saalis.

 

Dokumendid: 

 

Hummuli valla valimiskomisjon

Hummuli Vallavolikogu liikmete registreerimine

Hummuli Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine

Lisamandaatide registreerimine

 

VALIMISTULEMUSTE PROTOKOLL

KANDIDAATIDE KOONDNIMEKIRI

 

Valimiskomisjoni tööaja määramine

Valimiskomisjoni aseesimehe valimine

 

Hummuli Vallavalitsus

Valimisjaoskonna moodustamine

Valimiskomisjoni asukoha määramine

 

Hummuli Vallavolikogu

Otsus nr 113 Valimiskomisjoni moodustamine

Otsus nr 114 Valimisringkonna moodustamine ja volikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine

 

Vaata ka

Vabariigi Valimiskomisjoni (VVK) veebilehel on avaldatud kandideerimiseks vajalikud dokumendid.

Valimisliit peab sõlmima oma liikmete vahel seltsingulepingu ja esitama valla valimiskomisjonile ka selle. 
Näidise leiab samuti VVK veebilehelt.

Valimisliitude registreerimiseks esitamine algab 21. augustil ja lõpeb 5. septembril 2013. a.

21. augustist kuni 10. septembrini 2013 toimub kandidaatide registreerimiseks esitamine.

 

Maakonnakeskustes saab hääletada 10. – 13. oktoobrini kella 12:00-st kuni 20:00-ni. Elektrooniline hääletamine algab 10. oktoobril kell 9:00 ja lõpeb 16. oktoobril kell 18:00, hääletada saab ööpäevaringselt.

Maakonnakeskuses saab hääletada sõltumata isiku registrijärgsest elukohast. Igas maakonnakeskuses on avatud vähemalt üks valimisjaoskond, Tallinnas on neid 16 ja Tartu linnas 6. Jaoskondade täpsemad asukohad leiab Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehelt.

Elektrooniliselt saab hääletada aadressil valimised.ee. Selleks on vaja internetiühendusega arvutit ning isiku tuvastamiseks ID-kaarti või mobiil-ID-d ja pin-koode. Soovi korral saab Interneti teel antud häält muuta, hääletades nimetatud ajavahemikul uuesti elektrooniliselt või eelhääletamise päevadel 10 .– 16. oktoober valimisjaoskonnas. Valimispäeval, 20. oktoobril häält enam muuta ei saa. Esmakordselt on võimalik Android-süsteemil põhineva nutitelefoniga kontrollida antud hääle kohale jõudmist. Häälekontrollist pikemalt.

Eelhääletamine kõikides valimisjaoskondades toimub 14 . – 16. oktoobrini (kell 12.00-20.00).
Sel perioodil saab hääletada nii elukohajärgses valimisjaoskonnas kui ka väljaspool oma elukohta vastavas jaoskonnas. 


Valimispäeval, 20. oktoobril saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisjaoskonnas. Terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse korral on võimalik taotleda hääletamist ka kodus.Kodus hääletamiseks tuleb esitada eelnevalt kirjalik taotlus või tellida hääletamiskast koju telefoni teel, kuid seda ainult valimispäeval kella 9:00-st kuni 14:00-ni.